Vedvarende energi

Jordens energiforbrug er stødt stigende, energien kommer fra fossile brændstoffer kul, gas eller olie, alt sammen energiproduktion der udleder store mængder af CO2 og er med til at skabe global opvarmning.Fremadrettet skal vi omlægge til vedvarende energi, da dette er CO2 neutral.

vedvarende energiHvad er vedvarende energi?

Kort fortalt er det typer af energiproduktion der stammer fra vind, vand, solen, biomasseressourcer og geotermi. Grunden til at de betegnes vedvarende er at det er vedvarende ressourcer, sagt med andre ord, så slipper de ikke op.

Solenergi

Solen er en ressource som kan bruges på to forskellige måder, til at producere elektricitet via solceller, og så til varme via solvarme. Solceller producerer jævnstrøm, og solcellen bliver aktiveret ved selv lyset fra solen. I et solcelleanlæg er der installeret en inverter, som kan omdanne jævnstrøm til vekselstrøm som vi typisk benytter.

Solvarme benyttes til opvarmning af vand og delvis opvarmning af boligen. Et solvarmeanlæg består af en solfanger, som er beliggende på boligens sydvendte tagside. Solens stråler  opvarmer en frostsikker væske inde i nogle rør, en pumpe får væsken til at cirkulere, og varmen overføres til en solvarmebeholder. Der findes også såkaldte luftsolfangere til supplering af andre varmekilder, og er det man kan kalde et soldrevet ventilationsanlæg.

Vindenergi

Luft der flytter sig kaldes for vind, og disse kræfter kan man udnytte. Det kan f.eks. være på et sejlskib, men skal skal vi bruge vindenergi til at lave strøm, så er det vindmøller vi skal bruge.

Vandenergi

Man kan få enegi ud af vand på to måder. Denne er på et vandkraftværk, hvor strømmen i vandet kan få en rotor til at dreje rundt og generere strøm via en generator. Den anden er bølgeenergi, som fungere ved samme princip, her bruges den stigende bevægelse i bølgen.

Geotermisk energi

Jorden indre er fyldt med varme, og denne varme strømmer langsomt ud til jordens skorpe, og betegnes som vedvarende energi fordi ressourcerne kan forny sig i det tempo vi bruger det. Problemet er at den varme vi hiver op max. ligger på 65-75 grader, og det vand der i vores fjernvarme rør ligger på 85-90 grader, hvilket betyder at det ikke alen kan producere nok varme. Det klogeste vil derfor være at sænke temperaturen i fjernvarmenettet , så geotermivarmen kan bruges direkte uden at skulle opvarme ekstra. Det kræver dog en større klimarenovering i alle de eksisterende bygninger, så de bliver opvarmet effektivt med fjernvarmevand, der er 10-25 grader koldere end i dag.

Det er også geotermisk energi der benyttes til jordvarme, men det er ikke vedvarende energi, da der også skal tilføres elektricitet for at fungere.

Hvordan kan du være med til at vi bruger mere vedvarende energi?

Ønsker du at gøre en forskel, så har vi en række forslag til hvad du kan gøre.

  • Skift el-leverandør til en et firma som satser på vindergi eller solenergi. På den måde hjælper du med at give firmaet mulighed for at investere mere i vedvarende energi, og et skridt mod en grønnere omstilling.
  • Producer din egen strøm, hvis du har penge tilrådighed kan du investere i egen energiproduktion. Det kan være solvarme, solceller, varmepumper mm.
  • Brug ressourcerne klogere,