Er el løbehjul bæredygtige?

I dag er transportsektoren en stor bidragsyder til CO2 – emission i det moderne samfund, og netop transport står faktisk for op mod 30% af den smallede emission i Europa. Modsat hvad mange tror, så er udviklingen af emission stødt stigende, hvilket bl.a. skal forklares med en stadigvoksende befolkning.

el løbehjulHvorfor vælge et elløbejul?

Indenfor transport er det især personbiler som udgår den største del af emissionen, og antallet af personbiler i Europa stiger fortsat. Modsat ser vi at den kollektive trafik (busser og tog) er faldende.

El løbehjul kan være en potentiel løsning på meget transport inde i byen. Dels kan det være med til at skabe en større mobilitet indenfor den kollektive trafik, men samtidig være et alternativ til mindre ture i bilen.

Klimaaftryk fra el løbehjul

Der er blevet lavet flere undersøgelser, som har haft til formål at finde frem til hvilket klimaaftryk et el løbehjul har. Det kan være svært at komme med et entydigt svar, da der hele tiden komme nye modeller på markedet, hvor teknologien løbende bliver forbedret. Ønsker du at se de bedste el løbehjul, så besøg Streetdome.dk. Færdselsstyrelsen har bl.a. lavet en undersøgelse af klimaaftrykket og her ses det at i de tilfælde hvor el løbehjulet erstatter en gå eller cykeltur, så er klimaaftrykket negativt. Ifølge undersøgelsen er det ca. 60% af turene der der køres på elløbehjul. På 12% af turene erstatter elløbehjul personbil eller taxa, og her er der et positivt klimaaftryk. Omkring 13% af turene erstatter elløbehjulet offentlig transport, og her angiver denne rapport at klimaaftrykket er neutralt. Det skal dog siges, at der findes flere andre rapporter, som vurderer klimaaftrykket til at være 60-70% mindre ved en tur på elløbehjulet fremfor offentlig transport. Tilslut er der de ture som ikke vil være sket, hvis ikke elløbehjulet var tilgængeligt, og de giver selvsagt et negativt klimaaftryk. Det er svært at konkludere om el løbehjul er bæredygtige eller ej. Resultatet afhænger helt af hvordan de bruges, og hvad de erstatter. Her på siden tror vi på at el løbehjul har en stor plads fremadrettet, og vi tror på at med den rette strategi kan elløbehjul være med til at styrke den offtelige transport i byerne.